2011. május 8., vasárnap

Miért kihívás az elektronikus tanulás?Egy "digitális bevándorló" szemével…

Az elektronikus tanulás példáját jól mutatja a fenti ábra, amely közös munkánk gyümölcseként született meg. Első szárnypróbálgatás volt ez, egy olyan alkalmazás használatával, amely addig ismeretlen volt számunkra.

Az új technológiák alkalmazása számos területen jelent új kihívásokat:

1. Az elektronikus tanulás rákényszerít arra, hogy újragondoljuk az oktatás és képzés tartalmát, hogy átdolgozzuk és átformáljuk annak jellemzőit.
2. Az elektronikus tanulásban minden résztvevő hozzáállása más és más. Az elektronikus tanulás főszereplőjének, a tanulónak a hozzáállása az elsődleges kihívás. Az elektronikus tanulásban nem a tudás átadásáról beszélünk, hanem a tanulás segítéséről, támogatásáról. Minden azért történik, hogy lehetővé tegyük a tanuló számára a tanulást. Az elektronikus eszközök megjelenésével megvalósuló tanítás-tanulás során egy új jelenség figyelhető meg: a szerepek gyakran felcserélődnek. Aki ma tanuló volt, holnap maga is dolgozhat tutorként és fordítva.
3. Az elektronikus tanulás haszonnal is jár, amelynek két eleme az időszerkezet megváltozása és az önállóság. Az időnyereséget, mint felszabadult energiát más területek felé lehet fordítani. Pl. a tanuló szemszögéből több idő juthat az egyéni elemzésekre, kutatásokra.
4. Az elektronikus tanulás folyamata maga is teljesen új az eddig ismert hagyományos, jelenléti oktatási formákhoz képest.

Számomra ez azt az üzenetet hordozza, hogy ha elfogadjuk a kihívást, akkor az elektronikus tanulás során a tartalom felülvizsgálatával és újszerű közlésével hasznos új információkhoz juthatunk. Másik fontos üzenet, az elektronikus tanulás szereplői kapcsán, az új szerep és az új szereplő fogalma, amely váltakozó szereposztással, és/vagy gyakori szerepcserével társulhat. Az elektronikus tanulásban a kihívásra a képzési idő újfajta elosztásával és a jelenléti képzés szakaszainak hatékony értelmezésével és kihasználásával válaszolhatunk. Az elektronikus tanulás egy olyan időszerű kihívás, amelyre pedagógiai és andragógiai szempontból is reagálni kell.

Képes-e mindenki elektronikus eszközzel tanulni?

Az volt az általános vélemény, hogy nem képes mindenki elektronikus tanulással tanulni. A szükséges előismeretek hiánya, a szakmai profil, a különleges képességek hiánya merült fel kizáró okként. Az eredményes résztvevői oldal véleményét meghallgatva, az eredmények egyre biztatóbbak. Az elektronikus tanulásban való részvételhez önállóságra és önirányításra van szükség. Ha valaki nem rendelkezik az önállóság bizonyos fokával, azaz nem képes egyedül tevékenykedni, az valószínűleg nem, vagy nehezen tud csak boldogulni az e-learninggel. Eszközkezelési és pedagógiai folyamatkezelési jártasságra mindenképpen szükség van. Az önállóság erősen kapcsolódik a tanulási motivációhoz, mert a tanulónak tudnia kell, hogy hogyan szervezze életét a tanulás során. Senki nem mondja meg neki, hogy mit és hogyan csináljon, ezért a tanulónak fel kell mérnie, hogy tud-e majd egyedül megfelelően bánni azokkal a forráseszközökkel, amelyek a tanuláshoz feltétlenül szükségesek, képes lesz-e folyamatos erőfeszítésekre anélkül, hogy valaki folyamatosan mellette lenne, tud-e eredményes lenni külső motiváció nélkül, büntetés és jutalmazás nélkül.

A fő kérdés az, hogy a tanuló tud-e fejlődni, képes-e arra, hogy az első elégedettségi szinten felülemelkedve, folytassa a tanulást?

Aki nem rendelkezik megfelelő önállósággal, és nincs kellő önirányítási képessége, az nehezen fog megbirkózni az elektronikus tanulással. Az IKT eszközök hatékony használatának egyik legfontosabb feltétele az, hogy legyünk képesek egyedül és önállóan is tanulni. Ne azt kérdezzük, hogy képes-e mindenki az elektronikus eszközök segítségével tanulni, hanem azt, hogy meg lehet-e tanítani mindenkit arra, hogy képes legyen egyedül tanulni. A válasz pozitív, de rendkívül időigényes, mivel rá kell hangolni, fel kell készíteni az egyént a tanulásra és arra, hogy megfogalmazza és elfogadja a saját tanulási tervét, és végre szánja el magát és lásson hozzá a tanuláshoz. Megfelelő motivációval és kellő támogatással úgy gondolom, hogy mindenkit meg lehet tanítani arra, hogy képes legyen egyedül tanulni.

Az elektronikus tanulás gazdagíthatja a képzést az óriási mennyiségű információval, amelyet biztosít a tanuló számára. Egy önállóan megkeresett információ a honlapok világában, vagy egy új alkalmazás sikeres elsajátítása is hatalmas sikerélménnyel jár. Egy jól felépített program könnyebben ráveszi a tanulót a teljesítésre, így a magányosságból pozitív hajtóerő lesz, ahol nincs dekoncentrálás, nem zavar a tanulótárs, nincs csöndes semmittevés. Amikor az ember egyedül ül a számítógép előtt, akkor nincs kényszer, nincs ellenőrzés, ... Minden ember más és más ritmusban tanul. Ez a hagyományos oktatásban problémát jelent, hiszen az egyik tanuló unatkozik, míg a társa még mindig nem ért valamit. Az elektronikus tanulásnál az egyén dönti el, hogy mennyi ideig dolgozik, így a tanulási idő korlátozottsága megszűnik.

Az elektronikus tanulás egymástól eltérő területeket ötvöz: pedagógiai és andragógiai, oktatástechnológiai, információtechnikai, szociológiai és gazdasági területeket. Mindez egy olyan társadalomban történik, ahol az egész életen át tartó tanulás kiépítése a feladat.

Forrás:
Kovács Ilma(2007):Az elektronikus tanulásról, Holnap Kiadó, Budapest

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése