2011. május 24., kedd

Microsoft school of the future, A XXI. század iskolája


Miután hetek óta azon dolgozunk, hogy hogyan is lehetne az oktatásba beépíteni a modern információs eszközöket, eszembe jutott, hogy vajon létezik-e olyan iskola ahol az egész iskolára ez jellemző. Rátaláltam egyre, ami hol máshol, mint Amerikában működik 2006-óta, és ki más, mint a Microsoft Corporation finanszírozásában. Az iskola tervezésében a kormányzati és üzleti képviselők mellett egyaránt részt vettek tanárok, diákok és kutatók. A kifejezetten iskolaigazgatóknak szánt iskola azért épült, hogy ötleteket adjon.A korszerű oktatást három nagy részterületre osztják.
Az első maga a korszerű épület, melyben a színek és a megvilágítás mellett a helyes bútorválasztáshoz és az oktatási terek kialakításához adnak ötleteket. A második rész a számítógéppel támogatott oktatás három pillérét:
- a megértés és gyakorlás utáni rögzülés segítését szolgáló multimédiás és interaktív lehetőségeket.
- A tanár- diák- szülő közötti kommunikációt
- És a mindennapi üzemeltetéshez szükséges IT alapinfrastruktúrát
Ismertetik ugyanakkor a korszerű pedagógia módszerek mellett milyen lehetőségek vannak az oktatásban a frontális metóduson túl, és segít eligazodni az IKT eszközök használatában.
Akkor most kicsit részletesebben magáról az iskoláról. Ebben az iskolában szempont az ideális tanulási környezet, melynek megvalósításához nélkülözhetetlenek az informatikai és multimédiás eszközök, amik jelentősen befolyásolják a tanulási és tanítási lehetőségeket.
Mi tesz egy osztálytermet ideális tanulási környezetté?
A falak és a mennyezet színei:
A szakirodalom alapján, ha igazán motiváló tanulási környezetet szeretnénk ki¬alakítani, akkor a tanterem négy fala közül az egyiket – amelyiket a diákok a leg¬többet nézik – más színűre, élénkebbre, sötétebb tónusúra, vagy komplementer-színűre festetjük, mint a többi falat (MAHNKE, 1996).
Fény, megvilágítás: Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a legtöbbet használt fénycsöves világítás az egészségre káros. A fényforrás LED fény, amik elhelyezésénél törekedni kell a minél jobb lefedésre.
Bútorzat: egy professzionális tanterem berendezése mobilis, képes frontális, kis- és nagycsoportos munka, pármunka stb, alkalmazására. Itt eszembe jutott a tanterem ahol mi tanultunk ahol néha nem jutott elég pad, vagy asztal mindenkinek.
Oktatási helyszínek kialakítása: „Designing for human use” – vagyis az emberi használatra való tervezés, az ergonómia lényegének legtömörebb megfogalmazása. Az ergonómiai szemléletnek érvényesülnie kell, hogy biztonságos, hatékony és kényelmes legyen a tevékenység.
Az antropometriai jellemzők figyelembe vétele, például az életkor előre haladtával a gyerekek magassága gyorsan változik. Figyelembe vették még az ülés ergonómiájától a helyszükséglet is de erre most nem térnék ki.
Az informatikai infrastruktúra rész a multimédiai résszel indul, mely elsőnek az interaktív táblát mutatja be. Ez már nálunk is több helyen használatos. Itt maximális kihasználtságról beszélünk. A tanár egyéni tervező munkájához több szempontból álló segítséget nyújtanak, legyen az fogalmi vagy logikai elemzés, pszichológiai elemzés, neveléstani és didaktikai elemzés.
Minden oktatási formának lényeges eleme a visszacsatolás. Azonnali visszacsatolást tesz lehetővé a szavazórendszer alkalmazása, aminek segítségével új lehetőségek nyílnak a tanórai értékelésben, ebben az esetben modern szavazó rendszerrel mérik a diákokat és a szavazás után rögtön táblázatot generál a program, így azonnal elemezhető az órai munka. A szavazórendszer tehát megvalósítja az azonnali visszacsatolás lehetőségét, alkalmazható mind diagnosztikus, mind formatív, mind szummatív mérés-értékelés esetében.
Természetesen ebben az iskolában megtalálható a projektor, érintőképernyős számítógép is.
Tanár-diák-szülő kapcsolat támogatása: az átlátható, kliens-központú iskola
A digitális napló: Szinte törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb megjelenik az igény a tanárok és az iskolavezetés részéről egy olyan eszközre, amelyik a tanári és azon belül az osztályfőnöki adminisztrációt teszi könnyebbé. Kézenfekvő volt tehát e legfőbb iskolai dokumentum, a napló „digitalizálása”, azaz tartalmának elektronikus formába öntése.
A nagyobbik fiam iskolájában már több mint két éve működik, mi a szülők nagyon szeretjük és alig vártam, hogy a kisebbik fiaméknál is bevezetésre kerüljön. Szinte azonos feltételekkel vezette be mindkét iskola. A tanárok részéről annyi a megkötés, hogy a hónap utolsó napjáig kell bevezetniük az aktuális hónap jegyeit. Megtudják különböztetni a röp- és nagy dolgozatot, a feleletet és mutatja az aktuális átlagot is. Valamint a hiányzás is nyomon követhető, ez sem utolsó szempont. Én nagyon hasznos dolognak tartom.
„Kis kockás füzet”, osztályba telepített munkaállomás, vagy PDA
A tanár az órára belépve bekapcsolja a PDA-ját, Mivel a bejelentkezés időpontja adott, az órarendet és az érintett osztály adatait pedig a szerver szolgáltatja, így azonnal a megfelelő adatok (osztály, terem, tantárgy, tanulói névsor, előző óra tananya¬ga) a tanár rendelkezésére állnak és az órakezdéshez szükséges adminisztrációs elemek már be is töltődnek képernyőre.
PEDAGÓGIA
Mindjárt az elején: digitális tananyagnak didaktikai megoldásokat (oktatófilm-részleteket, interaktív animációkat, a szöveget életre keltő hangzó anyagot, a lexikon-szócikknél sokoldalúbb fogalommagyarázatokat, gyors keresési és eligazodási funkciót és egyéb interaktív felhasználási és visszacsatolási lehetőségeket) kell tartalmaznia, amelyek segítik a tartalom elsajátítását, hatékonnyá és élvezetessé teszik a tanulást. Ezeket a hagyományos oktatási közegen kívül alkalmazhatjuk az interneten elérhető „virtuális iskolában”, azaz e-learning oktatási környezetben is.
Tartalmuk és funkciójuk szerint az alábbi oktatási szoftver műfajokat használják:
Önálló ismeretszerzésre szolgáló eszközök
Oktatási eszközök
Értékelő eszközök
Digitális oktató játékok (edutainment)
Összetett tanulási és / vagy munka-környezetek
A tanulói teljesítmény rendezett és hiteles bemutató környezete
Integrált távoktatási keretrendszer
Tananyag adatbázissal már 2002–óta Magyarországon találkozhatunk. Európában az elsők között kezdődött a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT, http://sdt.sulinet.hu) kialakítása.
Az SDT szolgáltatásai:
Digitális tananyagok összegyűjtése, majd közreadása (szükség szerint tartalmi és technikai korrekciók után),
Új tananyagok létrejöttének elősegítése pályázatokkal,
Tananyagkezelő keretrendszerben a tananyagok, tananyagelemek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani ötletek, kipróbálási tapasztalatok elérhetővé tétele minden hazai és határon túli pedagógus, szülő és diák számára.
Az egyéni tanulás támogatása. A személyes tanulási tér (Personalised Learning Environment, PLE) a számítógéppel segített tanítás és tanulás új modelljeinek egyike. Az oktatási informatikával támogatott PBL az élethosszig tartó tanulásra és a munkára egyaránt felkészít. hiszen hatásosan fejleszt jó néhány, a munkahelyen megkövetelt, s az önfejlesztéshez is nélkülözhetetlen kompetenciát:

Alkalmazkodás a változó munkakörnyezethez
Reagálás a változó feladatokra: a környezet változtatása
A problémamegoldás módszereinek alkalmazása új helyzetekben
Kritikus gondolkodás
A nézőpontok különbözőségének felismerése, elfogadása - sikeres együttműködés a csoportban
Saját tanulási hiányosságok és erősségek felismerése: az önirányító tanulás elősegítése
Hatékony kommunikáció
Szervezői, vezetési készségek
Különböző információforrás-típusok együttes alkalmazása.

A tanulmány részletesen mond el még nagyon sok oktatási módszert, előadói technikát és még nagyon sok a XXI. század iskolájába gondolt elképzelést. Érdemes lenne elolvasni az iskolaigazgatóknak. Tudom, persze, hogy ezek nagy része pénzkérdés, de nagyon sok pályázati lehetőség van, melyek ezekre az innovatív fejlesztésekre megoldást nyújthatnak.

A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre.

Források:
http://www.petriktiszk.hu/Dokumentumok/Egy%C3%A9b%20dokumentumok/21_sz_v4.pdf

http://www.microsoft.com/education/schoolofthefuture/

http://www.youtube.com/watch?v=2Mug66WnoSk

1 megjegyzés:

  1. Hol máshol mint Amerikában?
    A Cisco Networking Academy Management System (CNAMS) - az Akadémia Program alapja - egy újító jellegű modell az elektronikus úton történő tanulásban. Az oktatás anyagának Interneten keresztül történő átadása kiegészül számos online eszközzel, melyek hatékonyabbá teszik az Akadémiák munkáját abban, hogy a program összes részletét kezelni tudják. Kiegészítésképpen a hálózati tananyaghoz, a CNAMS lehetővé teszi az online tesztelést, a hallgatói teljesítmény ellenőrzést és kidolgozott egy minőségbiztosítási tervet is. A CNAMS hálózat-alapú alkalmazásokkal szolgál, így a hallgatók és oktatók aktív, gyakorlati megközelítéssel haladhatnak előre a technológiai oktatás során. Ezek az alkalmazások nemcsak a tanórák témái, hanem az oktatás eszközei is. Az E-learning modell lehetővé teszi, hogy a hallgatók a tananyagot az osztálytermen kívül is elsajátíthassák. Saját tanulási ritmusukhoz igazodva dolgozhatják fel az órák anyagát, tekinthetik meg a technológiához kapcsolódó video- és egyéb vizuális magyarázatot, és gyakori online tesztelésre is van lehetőségük, hogy megállapítsák, valóban megértették-e az átadott ismeretet, és sikerült-e tartós tudásra szert tenniük. Az online értékelés folyamatosan felügyeli az előrelépést és segíti az eredményesség számon-kérhetőségét. A globálisan szabványosított online tesztelés azonnali visszacsatolást biztosít a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt. Ezentúl minden Akadémia hozzáférést élvez egy online szakmai közösséghez: az Internet-alapú Szakközösségi Szerver letölthető tananyagokkal és software-rel, folyamatos szakmai vitafórummal, cikkekkel és az Akadémiai programmal kapcsolatos bejelentésekkel szakmai fórumot biztosít a tapasztalatcseréhez. Mindez Magyarországon az Erkel Fernc Gimnázium és Informatikai Szakképzőiskolában Gyulán...

    VálaszTörlés